Cena za montáž drevostavby hrubej za m2 zastavanej plochy 48,00 € / m2

Cena základovej dosky 56,00 € / m2

Vonkajšie zateplenie (štart.lišta, lepidlo, sieťka, špalety, omietka) 12,00 € / m2

Vnútorné izolácie 2,00 € / m2

AL fólia steny, strop 1,00 € / m2

OSB doska do interiéru 2,50 € / m2

SDK + tmel + brúsenie – steny (bez náterov steny) 6,00 € / m2

SDK + tmel + brúsenie – strop 9,00 € / m2

Pokládka XPS interiér 2,00 € / m2

Betónový poter 4,50 € / m2

Pokládka plávajúcej podlahy 4,00 € / m2

Keramické obklady aj so šparovaním 13,00 € / m2

Osadenie dverí 15,00 €/ks

Osadenie parapiet 2,00 €/bm

Osadenie okien 18,00 € / m2

Osadenie vchodových dverí 45,00 €/ks

Okapový systém (háky + objímky) 1,50 €/ks

Okapový systém – žľaby 2,50 €/bm

Okapový systém – zvody 2,50 €/bm

Komín Schiedel 6 m (materiál+práca) 1000,00 €/ks

Vodoinštalácia (Bungalov 10x12m) 1300,00 €

Eletro – inštalácia na kľúč 1950,00 €

Elektrické kúrenie 29,52 € / m2

Montáž 6,00 € / m2

Osadenie vane 70,00 €

Osadenie sprchovacieho kútu 50,00 €

Bleskozvod na kľúč 500,00 €

Náter 1,50 € / m2

Montáž krovu 13,00 € / m2

Demontáž krovu 6,00 € / m2

Montáž krytiny 5,00 € / m2

Demontáž starej krytina 3,00 € / m2

Materiál:

Rezivo 200,00 – 210 € / m3

Sadrokartón 5,00 € / m2

Polystyrén fasáda:

– Lepidlo, sieťka, omietka 8 cm 12,00 € / m2

– Lepidlo, sieťka, omietka 10 cm 13,20 € / m2

– Lepidlo, sieťka, omietka 12 cm 13,98 € / m2

– Lepidlo, sieťka, omietka 14 cm 15,20 € / m2

– Lepidlo, sieťka, omietka 16 cm 17,10 € / m2